Zieke werknemer vordert doorbetaling salaris, die werkgeefster volgens hem onterecht heeft stopgezet. Verweer van werkgeefster dat zij werknemer andere (ook volgens de bedrijfsarts) passende werkzaamheden heeft aangeboden die werknemer ten onrechte heeft geweigerd, wordt gehonoreerd. De kantonrechter acht het aannemelijk dat werkgeefster dit aanbod heeft gedaan en dat werknemer dit (op onjuiste) gronden van de hand heeft gewezen.

Bron: rechtspraak.nl