Vordering eiseres op gedaagde tot betaling volledige koopprijs van kantorencomplex afgewezen. Overeengekomen was dat de kantoorruimte voor minimaal 70% verhuurd en daadwerkelijk in gebruik genomen zou zijn door een niet aan eiseres gelieerde partij, onder het voorbehoud van goedkeuring van de huurder door gedaagde. Voorshands voldoende aannemelijk dat gedaagde op niet onredelijke gronden haar goedkeuring aan de huurovereenkomst met de door eiseres voorgedragen huurster heeft onthouden. Vrees van gedaagde dat sprake kan zijn van een ‘virtuele huurder’ niet zonder enige grond.

Bron: rechtspraak.nl