De rechtbank heeft terecht de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat er geen reden is om aan te nemen dat er gebreken kleven aan het onderzoek of aan de conclusies die uit dat onderzoek voortkomen. De Raad is daarnaast van oordeel dat de rechtbank terecht geen aanleiding heeft gezien een psychiatrische expertise te vragen. Lees meer

Bron: Jure.nl

Arbeidsrecht op Huis advocaten