Werkneemster is ontslagen en heeft daarna een onderhandse akte getekend waarin zij van verdere rechten jegens werkgever afziet in ruil voor ontvangst van een geldbedrag. Zij is geadviseerd niet te tekenen door iemand van het Departement van Arbeid en eveneens door haar gemachtigde. Hof oordeelt dat er geen sprake is van een wilsgebrek. Hof komt niet toe aan de stelling dat werkneemster tijdens ziekte is ontslagen en dat het ontslag als kennelijk onredelijk dient te worden aangemerkt.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM4504