Het geschil betreft inschaling van werknemer. Werknemer stelt dat er bij het Sehos geen schaal 5 voor koelmonteurs bestaan en eist om ingeschaald te worden in schaal 6. Uit functietabel van het Sehos blijkt dat er wel een schaal 5 bestaat. Koelmonteurs die een MBO opleiding hebben ofwel een dienstverband van langer dan 20 jaar zitten wel in schaal 6. Hof acht dit voldoende rechtvaardiging voor een andere beloning, ook al worden dezelfde feitelijke werkzaamheden verricht.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM4486