Opdrachtgever ontbindt overeenkomst tot aanneming van werk met een beroep op artikel 6:80 lid 1 sub c BW. Opdrachtnemer verklaart zich bereid de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Na vaststelling van de omvang van de overeenkomst wordt de vordering van opdrachtgever afgewezen nu hij meer vordert van de opdrachtnemer dan is overeengekomen. De bereidverklaring van opdrachtnemer zag op hetgeen is overeengekomen. In reconventie wordt het deel van de vordering van de opdrachtnemer, gebaseerd op artikel 7:764 BW, toegewezen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BN6407