Werknemersverzoek. Ontbinding op grond van verstoorde verhoudingen tussen werkgever en werknemer die al vanaf 1971 bij werkgever werkzaam is. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding is uitgangspunt dat de ontbindingsvergoeding voor werknemers wier pensioendatum in zicht komt, in beginsel niet hoger is dan het inkomen dat zij bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst tot hun pensioendatum zouden hebben genoten. Daarbij kan hetgeen binnen een bedrijf gebruikelijk is een rol spelen. In casu is rekening gehouden met de omstandigheid dat bij werkgever de werknemers voor hun 65 ste met pensioen plegen te gaan.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BN8186