Woningruil. Zwaarwichtig belang van huurster weegt zwaarder dan financiële belangen verhuurder. Bij indeplaatsstelling ex artikel 7:270 BW neemt de nieuwe huurder de bestaande huurrelatie volledig over. De huurovereenkomsten van de ruilwoningen blijven hetzelfde, hetgeen betekent dat ook de huurprijs ongewijzigd blijft. Het argument van de verhuurder dat de nieuwe huurder de huur niet kan betalen – omdat deze na de ruil zal worden verhoogd – gaat niet op. Verhuurder kan de indeplaatsstelling niet aangrijpen om de huurprijs te verhogen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BN8269