Koop badkamer door consument. Algemene voorwaarden met annuleringsbeding. Stellingen over totstandkoming koopovereenkomst gepasseerd bij gebrek aan bewijsaanbod. Tegenbewijs toegelaten tegen de stelling dat algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld. Oordeel aangehouden over onredelijke bezwarendheid van het beding, redelijkheid en billijkheid en matiging.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP7923