Verevening van pensioenrechten na echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Afwijzing aanvraag eenmalige TRP-uitkering. De tekst van artikel 2, tweede lid, van de TRP moet zo worden gelezen dat hiermee is beoogd de categorie personen voor wie in de Wet VPS in artikel 12 een (overgangs)regeling is getroffen, van de doelgroep van de TRP uit te zonderen. De omstandigheid dat betrokkene niet wist dat zij/hij van de Wet VPS gebruik had kunnen maken met betrekking tot haar eventuele recht op verevening maakt dit niet anders.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP7427