Jaarrekeningenrecht. Faillissement schuldenaar vóór datum vaststellen jaarrekening; toch geen afwaardering (tot nihil) vordering op begin- en eindbalans. Geen schending art. 2:362 lid 6 BW doordat ondernemingskamer betekenis heeft toegekend aan t.t.v. faillissement schuldenaar reeds bestaande feiten en omstandigheden die aan de orde waren in een reeds vóór de vaststelling van de jaarrekening aanhangig geding en die ten grondslag liggen aan het bevestigend rechterlijk oordeel, van na de vaststellingsdatum, dat bestuurder van failliete vennootschap aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement. Geen schending voorzichtigheidsbeginsel (art 2:384 lid 2 BW).

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BL5416