Weigering WAJONG-uitkering: minder dan 25% arbeidsongeschikt en in de geselecteerde functies kan ten minste het wettelijk minimumloon worden verdiend. Met nader besluit niet tegemoet gekomen. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank over de medische grondslag. Alle door de psychiater in beeld gebrachte beperkingen zijn in de (aangepaste) FML verwoord. . Het Uwv heeft voldoende inzichtelijk gemaakt dat de belasting in de geselecteerde functies de belastbaarheid van appellant niet te boven gaat.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM1513