Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Geen dringende reden in de zin van art. 7:677 BW. Ambtshalve matiging loonvordering (art. 7:680 a BW). Maatstaf (vgl. HR 13 september 2002, NJ 2002, 496). Bij oordeel dat toewijzing van de vordering tot doorbetaling van loon in de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, onvoldoende terughoudendheid betracht. Motivering.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BL1532