Internationale kinderontvoering. Verzoek tot terugkeer naar Slowakije door Centrale Autoriteit namens grootmoeder vaderszijde en vader ingediend. Overbrenging door moeder naar Nederland is in ieder geval in strijd met het gezagsrecht van vader geschied, zodat er sprake is van ongeoorloofde overbrenging. Geen sprake van weigeringsgrond als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub b HKOV. Verzoek tot terugkeer toegewezen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM2746