De gemeente Den Haag vordert in kort geding de vakbonden te verbieden over te gaan tot het oproepen tot en het organiseren en/of ondersteunen van stakingen en/of werkonderbrekingen bij het VSB (Veeg- en Straatbedrijf Den Haag) in de periode van 29 april tot en met 30 april 2010 in Den Haag, zulks op straffe van een dwangsom. Op 28 april 2010 is door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan (LJ: BM2723). Het onderstaande is daarvan de uitwerking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de gemeente onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de acties onrechtmatig zijn vanwege disproportionaliteit of omdat het algemeen belang van volksgezondheid en veiligheid op onaanvaardbare wijze door de acties geschaad zal worden.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM3051