Opzegging wegens dringend eigen gebruik. Renovatie winkelcentrum. Uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Verhuis- en inrichtingskosten. Overlast door werkzaamheden. Gebrek aan het gehuurde. Vermindering van de huurprijs.
Uit een van binnen het bedrijf genomen foto blijkt evenwel dat de klant die aldus in het bedrijf plaatsneemt, prominent uitzicht heeft op de nogal rommelige toestand achter de hekken. Het hof neemt voorshands aan dat dit voor de gemiddelde bezoeker niet aantrekkelijk zal zijn geweest, met als gevolg een – voorshands aan te nemen- verminderde omzet voor Cockerelle. In zoverre is sprake van een gebrek als bedoeld in art. 7:204 lid 2 BW, omdat de omstandigheid dat het gedurende vijf maanden voor potentiële klanten minder aantrekkelijk zal zijn geweest om het bedrijf van Cockerelle te bezoeken, betekent dat het gehuurde aan Cockerelle niet het genot kon verschaffen dat zij mocht verwachten.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP3872