Charles Z., hoofdverdachte in het Doomer-onderzoek, is tijdens zijn strafproces op 55-jarige leeftijd komen te overlijden in het Huis van Bewaring in Nieuwegein. Het vervolgingsrecht is door het overlijden van de verdachte komen te vervallen. Op die grond heeft de rechtbank Arnhem vandaag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee is een einde gekomen aan de strafzaak tegen de hoofdverdachte in de megazaak ‘Doomer’.

De verdenking
Z. was al geruime tijd voorwerp van onderzoek van de nationale en regionale recherche en werd in 2009 aangehouden op verdenking van het vanaf 2005 leiding geven aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de (inter)nationale handel in drugs waarvan de verworven gelden – onder andere – via de Amerikaanse autorace industrie werden witgewassen.

Het verloop van de strafzaak
Vanaf september 2009 was de zaak tegen Z. en de 24 medeverdachten onder de Arnhemse rechter. In het kader van het onderzoek 'Doomer' werden in april 2010 en januari 2011 regiezittingen gehouden. Op die zittingen werd de advocaat van de verdachte, mr. Krikke uit Amersfoort, in de gelegenheid gesteld om aanvullende onderzoekswensen ten aanzien van het 142 ordners tellende dossier te formuleren. Naar aanleiding van de eerste regiezitting werd door de rechtbank het horen van 74 getuigen toegestaan. Tijdens de tweede regiezitting op 18 januari 2011 verzocht de raadsman van de verdachte nog om schorsing van de voorlopige hechtenis van Z. wegens persoonlijke omstandigheden. Voordat de rechtbank haar beslissing kenbaar kon maken omtrent dit verzoek en de andere (nadere) onderzoekswensen werd door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat de verdachte was overleden. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit