De rechtbank oordeelt dat de vordering van drie verkopers van onroerende zaken, die als één verkoop wordt gesloten, in een gemeenschap valt. De door een van die verkopers gevorderde verklaring voor recht dat een door een van zijn schuldeisers gelegd conservatoir derdenbeslag op die opbrengst onder de koper geen doel treft omdat het op het gehele bedrag is gelegd en niet op zijn aandeel daarin, dient te worden toegewezen gelet op de daarop betrekking hebbende jurisprudentie van de Hoge Raad.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP2887