Geschil tussen Oosterpoort en de gemeente Dongeradeel over huurovereenkomst met betrekking tot “Het Colosseum” te Dokkum. De kantonrechter oordeelt dat Oosterpoort niet tekortgeschoten is jegens de gemeente en dat de gemeente de huurovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden. De door Oosterpoort van de gemeente gevorderde (achterstallige) huur wordt dan ook in kort geding toegewezen. Tevens wordt een voorschot op schadevergoeding toegewezen van € 23.000,-.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ9502