Vaststelling fictieve opzegtermijn. In het geval van appellante is van een schriftelijk overeengekomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst pas sprake op 7 oktober 2009, de datum waarop appellante de beëindigingsovereenkomst heeft getekend. Met haar e-mailbericht van 28 september 2009 heeft appellante de werkgever meegedeeld dat zij bereid is de overeenkomst te tekenen als de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd in 31 januari 2010. De inhoud van dit bericht is geen andere dan dat appellante niet instemt met het op dat moment voorliggende voorstel van de werkgever om te komen tot beëindiging van de arbeidovereenkomst. Het e-mailbericht van appellante is te summier om daarin een aanbod te zien van een samenstel van voorwaarden waaronder zij akkoord gaat met de beëindiging van haar arbeidovereenkomst. Appellante heeft het laatste voorstel van de werkgever aanvaard met ondertekening van de beëindigingovereenkomst op 7 oktober 2009.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ9050