Effectenlease-overeenkomst. Eiseres stelt dat gedaagde de effectenlease-overeenkomst van wijlen haar partner heeft overgenomen en dat zij op grond van de door haar getekende vaststellingsovereenkomst zijn schuld nu moet voldoen. De vordering wordt afgewezen. Niet alleen heeft gedaagde enkel een eenzijdige verklaring wijziging tenaamstelling ondertekend, dat iets anders is dan een contractsovername, maar ook geldt dat voor zo’n overname de akkoordverklaring en medewerking van de oorspronkelijke contractspartner of diens erfgenaam nodig is. Gedaagde is geen erfgename, en van een akkoordverklaring/medewerking van een erfgenaam is niets gebleken. Omdat geen sprake is van een effectenlease-overeenkomst waarmee de vaststellingsovereenkomst verband houdt, blijft de vaststellingsovereenkomst buiten effect.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO0096