Neem jij het halen en brengen van de kinderen op je? De benzineprijzen zijn immers hoog! Alles is duurder geworden, zo ook de benzineprijs in Nederland. Eigenlijk zou de accijns al per 1 januari 2023 weer naar het oude niveau gaan, maar nu is bekendgemaakt dat de accijns op brandstoffen per 1 juli 2023 juist wéér wordt verhoogd in Nederland. Met ingang van 1 januari 2024 volgt tevens een verdere verhoging wegens indexatie. Maar wat betekent die verhoogde benzineprijs nu precies voor het familierecht?

Welke ouder betaalt?

Steeds vaker krijg ik cliënten bij mij aan tafel met de vraag wie opdraait voor de kosten van het halen en brengen van de kinderen? Met name de alimentatieplichtige ouder acht dit onderwerp van belang. De alimentatieplichtige die tevens het halen en brengen van de kinderen op zich neemt, vraagt zich vaak af of deze kosten in mindering kunnen worden gebracht op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie?

Aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (1) zal ik kort uiteenzetten hoe het halen en brengen van de kinderen wordt overeengekomen en of de kosten van het halen en brengen invloed hebben op het bedrag aan kinderalimentatie.

Rijd jij, rijd ik?

Meestal verdelen ouders in een familiezaak het halen en brengen van de kinderen. Dit is ook de reden dat het uitgangspunt in de rechtspraak is dat de rechter geen rekening houdt met reiskosten voor het halen en brengen van minderjarigen. Slechts in uitzonderingsgevallen wil een rechter meegaan in het opnemen van de reiskosten in een alimentatieberekening. Hier ligt de redelijkheidstoets aan ten grondslag en de partij die zich hierop beroept dient hard te maken dat het redelijk is in zijn of haar geval de reiskosten wél op te nemen in de alimentatieberekening.

De uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant ging over de verdeling van de zorgregeling en een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Bij de discussie omtrent het halen en brengen van de minderjarige, gaf de vrouw aan dat zij niet in staat was de minderjarige te halen dan wel te brengen. Dit betekent dat de man zowel het halen als het brengen van de minderjarige in de zorgregeling op zich dient te nemen. Met de benzineprijzen tegenwoordig is het niet gek dat de man tweemaal nadenkt over dit verzoek van de vrouw. Begrijpelijk dat hij zich afvraagt of deze extra kosten dan wel meegenomen worden in zijn bijdrage aan kinderalimentatie?

De man heeft in deze zaak gesteld dat de vrouw niet heeft onderbouwd waarom zij niet in staat is de minderjarige te halen of te brengen. Nu de vrouw haar standpunt niet heeft onderbouwd, was de rechtbank van oordeel dat dit dus in haar risicosfeer lag. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de rechtbank wél de reiskosten heeft meegenomen in de alimentatieberekening.

Vermindering op draagkracht

Het is belangrijk om op te merken dat het bedrag dat een ouder kwijt is aan het halen en brengen van de minderjarige in een zorgregeling niet in zijn geheel in mindering wordt gebracht op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie. De reiskosten die je als ouder maakt voor het halen en brengen van de kinderen worden in een dergelijke situatie in mindering gebracht op de draagkracht. Het draagkrachtloos inkomen wordt daarmee vermeerderd met het bedrag aan reiskosten in de alimentatieberekening. Dit resulteert dan vervolgens onder aan de streep in een lager bedrag aan kinderalimentatie.

Hulp nodig of vragen?

Brengt en haalt u de kinderen in uw overeengekomen omgangs- of zorgregeling en heeft uw vragen omtrent het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de familierechtspecialisten van Bolder Advocaten.

(1) ECLI:NL:RBZWB:2022:4920