Na een relatiebreuk blijven ex-partners vaak in dezelfde stad wonen zodat de kinderen hun beide ouders op regelmatige basis kunnen blijven zien. Na enige tijd ontmoet één van hen een nieuwe partner met wie graag samen met de kinderen elders in het land een gezinsleven wordt opgebouwd. Vergeet niet hieraan voorafgaand de benodigde toestemming aan uw ex-partner of de rechtbank te vragen, zodat een recentelijk door de Rechtbank Midden-Nederland aan een ouder opgelegde ‘terugverhuizing’ wordt voorkomen (ECLI:NL:RBMNE:2019:1394). De andere ouder en de kinderen mogen door de verhuizing namelijk niet sterk worden benadeeld.

Als uw ex-partner geen toestemming geeft voor een verhuizing met de kinderen, dan zal een procedure tot vervangende toestemming bij de rechtbank moeten worden opgestart. De rechtbank zal een afweging maken tussen het belang van de verhuizende ouder om een nieuw bestaan op te bouwen, het belang van de andere ouder om deel uit te blijven maken van het leven van de kinderen en het belang van de kinderen om samen met hun ouders in een stabiele opvoedingssituatie op te groeien. Bij de afweging van deze belangen worden door de rechtbank onder meer de volgende aspecten betrokken:
– de noodzaak om te verhuizen;
– de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
– de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
– de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
– de frequentie van het contact tussen de kinderen en de andere ouder voor en na de
verhuizing;
– de rechten van de andere ouder en de kinderen op onverminderd contact met elkaar
in hun vertrouwde omgeving;
– de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen
van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en te compenseren;
– de leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin zij geworteld zijn in hun
omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
– de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Een verhuizing is in de praktijk mogelijk, mits goed onderbouwd zonder de andere ouder of de kinderen voor een ondoordacht voldongen feit te plaatsen. Hebt u vragen over dit onderwerp of juridisch advies nodig, dan kunt u altijd contact opnemen.