Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 8 september 2009 geoordeeld dat een geringe huurachterstand voldoende grond is om een huurovereenkomst te ontbinden. De ongeschreven regel dat een ontbinding achterwege blijft bij een achterstand van minder dan drie maanden komt daarmee op losse schroeven te staan. Ontbinding is mogelijk indien er structurele betalingsachterstanden bestaan:

“Waar het bij een beroep op structurele betalingsachterstand op aankomt is vast te stellen dat er herhaaldelijk is tekortgeschoten in de tijdige nakoming van de betalingsverplichting. Het meer dan een jaar laten bestaan van achterstanden zal, als er geen bijkomende omstandigheden zijn, in de regel voldoende zijn voor de ontbinding van de huurovereenkomst.”

Lees meer

Bron: rechtspraak.nl

Lees meer over huurrecht