Het Europees Hof van Justitie bepaalde onlangs dat zieke werknemers gewoon vakantiedagen blijven opbouwen, ongeacht de duur van hun ziekte. Nee, zegt het Hof in Amsterdam nu.

Afwijkende regelgeving
In Nederland bouwen werknemers die langer dan een half jaar ziek zijn, geen nieuwe vakantiedagen meer op. Volgens het Europese Hof van Justitie druist dat in tegen Europees recht. De betreffende Europese richtlijn beoogt namelijk voor elke werknemer, ook zieke werknemers, een recht op minimaal vier weken vakantie per jaar. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst hebben werknemers recht op uitbetaling van de niet-genoten vakantiedagen. Nederland mag … lees meer

Bron: arbeidsrecht.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten