Deze Blog is met name interessant voor verhuurders van woonruimten.

In Nederland is het erg lastig en meestal zelfs onmogelijk om tijdelijk een woning te verhuren. Tijdelijk in die zin dat de verhuurder de zekerheid heeft dat de huurder de woonruimte na bepaalde tijd weer zal moeten verlaten. De huurder heeft namelijk huurbescherming. Ook al komen huurder en verhuurder (schriftelijk) overeen dat de huurder na een bepaalde tijd de woonruimte weer zal verlaten, dan nog kan de verhuurder er niets tegen doen als de huurder dat toch niet doet. Maar dit gaat veranderen! Op 1 juli 2016 wordt de Wet Doorstroming Huurmarkt ingevoerd. Die wet maakt het mogelijk om een woonruimte tijdelijk te verhuren.

Tijdelijke verhuur

Momenteel is er alleen de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur op grond van een vergunning op basis van de Leegstandwet. Vereist is dan wel dat sprake is van een te koop staande woning. Aldus betreft het een beperkte categorie. Er zijn natuurlijk genoeg (rechts)personen die graag een woning of appartement willen verhuren, maar er wel zeker van willen zijn dat ze na verloop van tijd weer van die huurovereenkomst af kunnen. Nu kan dat zoals gezegd niet.
In de Wet Doorstroming Huurmarkt is geregeld dat huurder en verhuurder kunnen kiezen voor een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal twee jaar. Na die twee jaar eindigt de huurovereenkomst van rechtswege. Anders dan bij ‘normale verhuur’, hoeft de verhuurder de huurovereenkomst dus niet door de rechter te laten beëindigen. Het enige wat de verhuurder moet doen is een zogeheten ‘kennisgeving’ sturen aan de huurder, waarin de verhuurder de huurder te kennen geeft dat de huurovereenkomst inderdaad eindigt. Daarbij is de verhuurder overigens wel aan termijnen gebonden. De kennisgeving moet namelijk verstuurd worden maximaal drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst en minimaal een maand voor het einde van de huurovereenkomst. Een kwestie van goed agenderen dus.

Als de verhuurder de kennisgeving heeft gestuurd, eindigt de huurovereenkomst. De huurder kan dan hoog of laag springen: hij zal simpelweg de woonruimte moeten ontruimen. Voor het Nederlandse huurrecht is deze nieuwe wet revolutionair, omdat tot op heden tijdelijke verhuur van
woonruimte niet mogelijk was. De reden waarom dit nu wel mogelijk is, is gelegen in het feit dat de overheid hiermee een betere doorstroming van de woningmarkt wil bewerkstelligen. Hoe dan ook biedt het voor veel verhuurders in verschillende situaties een uitkomst om woonruimte tijdelijk te verhuren. Overigens is het voor woningcorporaties niet mogelijk om sociale huurwoningen op grond van deze wet tijdelijk te verhuren.

Meer opzeggronden

Naast de mogelijkheid voor tijdelijke verhuur, introduceert de Wet Doorstroming Huurmarkt ook een aantal extra opzeggingsgronden voor ‘reguliere huurovereenkomsten’. Net zoals nu al het geval is, kan een huurovereenkomst namelijk opgezegd worden op dringend eigen gebruik. De Wet Doorstroming Huurmarkt noemt echter een aantal gevallen wanneer sowieso sprake is van dringend eigen gebruik (normaliter is de vraag of sprake is van dringend eigen gebruik aan de rechter voorbehouden). Namelijk als de verhuurder opzegt om te verhuren aan een (nieuwe) student of promovendus. Tevens bepaalt de wet dat de verhuurder mag opzeggen om de woning te verhuren aan een groot gezin, als het huidige gezin niet meer groot is door uitvliegende kinderen.

Conclusie

De conclusie is dus dat het eindelijk mogelijk is om een woning tijdelijk te verhuren. Wel zitten er een aantal haken en ogen aan (die in dit artikeltje niet behandeld zijn) en moet de verhuurder goed letten op de termijnen. Dit neemt echter niet weg dat het tijdelijk kunnen verhuren in tal van situaties een goede oplossing is. Voor de verhuurder, maar zeker ook voor de huurder! Immers, voor 1 juli 2016 zou een eigenaar van een woning deze wellicht helemaal niet willen verhuren, omdat deze dan het risico loopt om jarenlang aan een huurovereenkomst te zijn gebonden. Nu kan die verhuurder er dus wel voor kiezen om te verhuren, waarbij uiteraard ook de huurder gebaat is.

Voor meer informatie over deze mogelijkheid van tijdelijk verhuren en/of het opstellen van een huurovereenkomst kunt u contact opnemen met mr. Peter Buursen, lid van de Praktijkgroep Vastgoedrecht.
mr. Peter Buursen
Daniels Huisman Advocaten
buursen@danielshuisman.nl

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.