Op dit moment is V&D dagelijks in het nieuws. Om te kunnen overleven, wil V&D onder andere lagere href=”https://www.huisadvocaten.nl/zakelijk/huurrecht/huurprijs/”>huurlasten. In dit verband heeft V&D haar verhuurders aangeschreven en medegedeeld dat zij 4 maanden lang geen huur zal betalen en na 4 maanden een aanmerkelijk lagere huur wil betalen.

Dat is natuurlijk een manier om een huurverlaging trachten te bewerkstelligen, maar wel een zeer riskante. Na ontvangst van de mededeling van V&D hebben de verhuurders direct een kort geding tegen V&D aanhangig gemaakt, waarin de verhuurders de ontruiming van V&D vorderden. Vanwege onderhandelingen tussen V&D en de verhuurders is in dat kort geding (nog) geen vonnis gewezen. Zou dat wel het geval zou zijn geweest dan zou de kans groot zijn geweest dat de door de verhuurders gevorderde ontruiming van V&D zou zijn toegewezen. Dat had waarschijnlijk direct het einde van V&D betekend.

Een minder riskante manier om een huurverlaging trachten te bewerkstelligen, is om daarover met de verhuurder in overleg te treden. Als met de verhuurder geen overeenstemming kan worden bereikt, kan voor wat betreft middenstandsbedrijfsruimte (waaronder: winkels,
restaurants, cafés, ambachtsbedrijven, afhaal- en besteldiensten, hotels en kampeerbedrijven) in een procedure huurverlaging van de verhuurder worden gevorderd.

In de wet is voor wat betreft href=”https://www.huisadvocaten.nl/zakelijk/huurrecht/bedrijfsruimte/”>middenstandsbedrijfsruimte bepaald dat als de href=”https://www.huisadvocaten.nl/zakelijk/huurrecht/huurovereenkomst-en-periode/”>huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur huurverlaging kan worden gevorderd. Als van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd sprake is, kan huurverlaging worden gevorderd nadat tenminste 5 jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste huurprijs geldt. De hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de gemiddelde huur voor vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen 5 jaar.

Zeker op het moment dat u weet dat u meer huur betaalt dan andere middenstanders bij u in de buurt en daarvoor geen verklaring is, valt te overwegen om een huurverlagingsprocedure te entameren. Daarmee kunt u mogelijk veel geld besparen.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat G.J. Hollema” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-almelo/”>mr. G.J. Hollema
title=”advocaat Almelo” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-almelo/”>Daniels Huisman advocaten
Almelo
Tel: 0546 – 702 053