Zoals u wellicht heeft gelezen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het href=”https://www.huisadvocaten.nl/nieuws/algemeen/particuliere-koop-en-verkoop-van-woonhuis-moet-schriftelijk/”>arbeidsrecht per 1 januari 2015 en zullen er wijzigingen worden doorgevoerd per 1 juli 2015. Het is voor werkgever maar ook voor href=”https://www.huisadvocaten.nl/particulier/arbeidsovereenkomst-werknemer/”>werknemer van groot belang deze wijzigingen goed in de gaten te houden nu deze wijzigingen consequenties kunnen hebben voor uw href=”https://www.huisadvocaten.nl/nieuws/algemeen/particuliere-koop-en-verkoop-van-woonhuis-moet-schriftelijk/”>arbeidscontract.

De wijzigingen die per 1 januari 2015 (onder meer) zijn doorgevoerd zijn de navolgende:

– Een aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer;
– Geen proeftijd meer mogelijk bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter;
– Geen non-concurrentie en/of relatiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, tenzij dit schriftelijk wordt gemotiveerd en er sprake is van een zwaarwegend bedrijf- of dienstbelang.

Vanaf 1 juli dient u bovendien (onder meer doch niet uitsluitend) rekening te houden met de volgende wijzigingen:

– De wijziging van de ketenregeling; vanaf 1 juli 2015 zijn drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar toegestaan. Deze keten wordt pas onderbroken na een onderbreking van meer dan zes maanden.
– De werkgever staat het niet meer vrij om te kiezen bij welke ontslaginstantie de ontslagaanvraag wordt ingediend. De reden van ontslag bepaalt de ontslagroute.
– De werkgever kan de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden indien het UWV de ontslagtoestemming heeft geweigerd.
– De werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid van hoger beroep in geval van ontslag.
– De werknemer krijgt een bedenktijd bij wijziging van de arbeidsovereenkomst met het wederzijds goed vinden van veertien dagen.
– De kantonrechtersformule wordt vervangen door de transitievergoeding.

Voornoemde opsomming geven slechts enkele wijzigingen in het arbeidsrecht weer. Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat M.A.M. Euverman” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>Mw. mr. M.A.M. Euverman
title=”advocaat Amsterdam” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>AD Advocaten
Amsterdam
Tel: 020 – 7601 225