Huurder mag af en toe naar Marokko, toch?

Verhuurder Eigen Haard – met veilige zetel in Sloterdijk en met transparante hufterproofspreekkamers -heeft in mei 2007 een bericht ontvangen van Bureau Zoeklicht van de gemeente Amsterdam met bijgevoegd een anonieme melding, gedateerd 14 december 2004, die inhoudt dat de huurder (als geïntimeerde aangeduid in deze beroepszaak) elders woont en de woning onderverhuurt. Verhuurder rekent een boete van € 4.500,- voor het geval een huurder dit verbod tot onderverhuur of ingebruikgeving overtreedt.

Elders woont? Maar dat bevestigt huurder ook; hij heeft zelf aangegeven dat zijn vriend K. tot 2008 tijdens zijn afwezigheid van hem in zijn woning mocht zijn, al dan niet samen met zijn vriendin, met name tijdens de perioden dat hij in Marokko verbleef, en dat hij indertijd totaal vier à vijf maanden per jaar maar nooit langer dan zes weken achtereen in Marokko verbleef. Binnen die bandbreedte gaat het dus om 3 a 4 keer vliegen per jaar. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat contractenrecht Particulier

Huis Advocaat contractenrecht Zakelijk