Rechters zullen in de toekomst soms gedwongen zijn om straffen op te leggen die niet in verhouding staan tot de ernst van het misdrijf. Dat is het gevolg van de invoering van het wetsvoorstel minimumstraffen, dat door het kabinet wordt voorbereid. De Raad voor de rechtspraak adviseert de Minister van Veiligheid en Justitie dit voorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer.

Momenteel kent de Nederlandse wet hoge maximumstraffen en is het aan de rechter om de juiste straf te bepalen. Het invoeren van minimumstraffen is een principiële wijziging van dit stelsel.
Het wetsvoorstel betreft de invoering van minimumstraffen voor daders die voor de tweede keer binnen tien jaar worden veroordeeld voor een misdrijf waarop een maximum gevangenisstraf van 12 jaar of meer staat. Daarnaast moet het misdrijf een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer hebben gehad. Deze daders moeten volgens het wetsvoorstel een straf krijgen die minstens de helft is van het strafmaximum. Volgens het wetsvoorstel kan de rechter slechts in heel uitzonderlijke gevallen van de minimumstraf afwijken.  Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit