Reikwijdte advocatentuchtrecht

Klaagster en verweerder – een advocaat, in privé – zijn verwikkeld geweest in een echtscheidingsprocedure, in het kader waarvan de rechtbank te Maastricht een omgangsregeling heeft vastgesteld en kinder- en partneralimentatie heeft bepaald. Het Bossche hof en de Hoge Raad hebben de beschikking, op het appel respectievelijk het beroep in cassatie van verweerder, bekrachtigd. Klaagster is bijgestaan door mr. Z. en verweerder door mr. I.

Op enig moment heeft verweerder op zijn eigen kantoorpapier, en derhalve zonder tussenkomst van zijn advocaat, over de echtscheidingszaak een brief gestuurd aan de advocaat van klaagster.

Mag dat? Ja, zegt de Raad, voor één keertje wel:
'5.1 (…) Verweerder is in zijn echtscheidingszaak bijgestaan door een advocaat en is in de procedure niet in zijn hoedanigheid van advocaat opgetreden. Dat verweerder een enkele maal op zijn kantoorpapier zonder tussenkomst van zijn advocaat een brief heeft gestuurd aan de advocaat van klaagster leidt naar het oordeel van de raad niet tot een andere conclusie. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Echtscheiding op Huis Advocaten