Eigendomsrecht en overbouw

Bij uitbouwen is het altijd raadzaam zorgvuldig te werk te gaan. “Een goede buur is beter dan een verre vriend” en een goede buur is ver te zoeken als er ruzie ontstaat. Als advocaten horen we vaak van verstoorde burenrelaties, die soms zelfs voor de verhuizing ontstaan.

Nieuwe buren

Problemen met buren kunnen een lastige vertraging opleveren, dus probeer goed te investeren in een goede relatie met uw nieuwe buren. Overleg over alles wat tot een probleem kan leiden, zoals een gezamenlijke haag, schutting of geluidsoverlast. Probeer niet eigen rechter te spelen of de buren als lastig te ervaren. Alle zichtbare veranderingen vanuit de eigen woning of tuin worden vaak als een ernstige inbreuk ervaren! Neem uw buren mee in uw plannen en kijk of er overeenstemming kan komen over uw plannen. Mogelijk dat uw buren zelf ook wel mee willen bouwen.

Laat het communiceren in ieder geval niet over aan je aannemer of hovenier. Hiermee toont u direct een ernstige desinteresse in uw nieuwe buren en dat alleen kan al leiden tot grote problemen. Veel aannemers zijn bijvoorbeeld niet goed op de hoogte van het eigendomsrecht en denken bijvoorbeeld dat zij een muur mogen bouwen “op” een erfgrens. Dit mag dus niet, zelfs niet als je een gezamenlijke binnenmuur daarmee verlengt.

Over of op de erfgrens

Op of over de erfgrens bouwen mag dus alleen in overleg. In een interessant verhaal op onze weblog  gaan we uitgebreid in op het feit dat het verstandig is om dit vast te leggen en dat vooral instemming noodzakelijk is bij risico voor overbouw. Probeer niet de redelijkheid van je buren af te dwingen door maar je eigen gang te gaan. Onmogelijke buren kunnen een eenvoudige verbouwing lang stilleggen. Mocht het zo zijn dat zij de uitbouw steeds maar blokkeren, kan je juist zelf in kort geding afdwingen dat op straffe van een dwangsom zal worden meegewerkt.

Wat je zeker niet moet doen of zelfs mag doen, wordt in de blog op onze site toegelicht door middel van een (vooralsnog niet op rechtspraak.nl gepubliceerde) zaak. De nieuwe buren hebben de aannemer de communicatie laten doen en die heeft een bouwmuur deels op het erf van de buurvrouw geplaatst.

Conclusie en advies

De uiteindelijke conclusie was dat die bouwmuur binnen drie maanden moest worden verwijderd van het erf van de buurvrouw en ook dat de schutting van de buurvrouw moest worden hersteld!

De nieuwe buren hebben onvoldoende voorbereiding gepleegd en niet geïnvesteerd in een goede relatie met hun nieuwe buurvrouw. Als opdrachtgever moet je de vinger aan de pols houden en goed contact houden met je buren. Een klacht van je buren moet je direct serieus nemen, of deze nu terecht is of niet en daar zorgvuldig naar handelen.

Ook een goed onderzoek kan problemen voorkomen. Denk aan een Kadastermeting in overleg als er onvoldoende visuele kenmerken zijn. Of ga naar de gemeente

Voorbeeld: Rookkanalen
Met de sloop van oude rookkanalen kunt u de constructie van de woning aantasten en dus ook die van de buren. Het ook de vraag of het wel (alleen) úw rookkanaal is.

Eén van onze cliënten heeft zelfs mogen ervaren, dat de buren bij de sloop van het rookkanaal aan hun kant van de muur, ze meteen ook het ventilatiekanaal hadden verwijderd van de WC van hun buren. Deze bleek onderdeel te zijn van het rookkanaal. Een eenvoudig onderzoek, bijvoorbeeld door bestudering van de bouwtekeningen die uit het gemeentelijk archief kunnen worden gehaald en soms zelfs digitaal direct haalbaar zijn, had dit kunnen voorkomen. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat dergelijke kanalen worden gedeeld, zeker bij wat oudere huizen waar gasverwarming heeft gezeten. Zelfs al lijkt zo’n kanaal volledig uw eigendom te zijn en onderdeel uit te maken van uw woning, het kan toch echt gedeeltelijk eigendom zijn van uw buren!

Veel zal afhangen van hoe u reageert als uw buurman ineens vanuit zijn toilet door zijn ventilatieopening boos uw nieuwe woonkamer in kijkt. Dichtmetselen en het probleem negeren is dan zeker geen goed idee.

In de blog op onze site vindt u tips en tricks die kunnen leiden tot een beter resultaat dan bij een rechter kan worden afgedwongen.

Eén tip is alvast: Wacht niet te lang met communiceren en begin direct met welgemeende excuses, een bloemetje, een goede fles wijn, maar vooral de toezegging om het zo snel mogelijk netjes op te lossen. Zo kan een dure, langdurige en onzekere procedure worden voorkomen.

Mr. B. Parmentier
parmentier@parmentieradvocaten.nl
Parmentier Advocaten
Haarlem
023 – 531 3111
www.parmentieradvocaten.nl