Begin dit jaar heb ik in een drieluik de voorwaarden besproken voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor minderjarigen, volwassenen en rechtspersonen. In dit artikel bespreek ik de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB).

Wat is het verschil tussen een VGB en een VOG?
Een VOG wordt door het COVOG van het ministerie van justitie verstrekt en het onderzoek gaat niet verder dan het opvragen van uw Justitiële Documentatie (JD). Voor de VGB wordt diepgravender onderzoek gedaan.

Een VGB is nodig voor vertrouwensfuncties. Vertrouwensfuncties zijn functies waarin u met geheime informatie werkt of op beveiligde locaties komt. Afhankelijk van de baan die u ambieert, wordt het veiligheidsonderzoek ten behoeve van de VGB verricht door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het gaat dan onder andere om banen bij het ministerie van Defensie of andere ministeries waar veel met gevoelige informatie wordt gewerkt, een functie bij de douane van Schiphol en veel functies bij de politie.

Veiligheidsonderzoeken zijn er op drie niveau’s : A,B en C. De Koninklijke Marechaussee heeft D en E functies. Een B-of C-onderzoek is een administratief onderzoek. Bij een administratief onderzoek wordt gekeken in de systemen van onder andere gemeente, politie en justitie. Ook uw financiële situatie kan onder het onderzoek vallen. Als de gegevens uit het administratief onderzoek daartoe aanleiding geven, kan er diepgravender onderzoek volgen. Dan volgen gesprekken met uzelf en met andere personen die informatie over u kunnen geven. De A-onderzoeken zijn het zwaarste in omvang en diepgang. Bij een A-onderzoek horen altijd gesprekken, ongeacht of de uitkomst van het administratieve onderzoek goed of slecht is.

Een veiligheidsonderzoek duurt 8 weken. De uitkomst van dit onderzoek kan zijn dat de VGB wordt afgegeven of wordt geweigerd of een bestaande VGB wordt ingetrokken.. Een VGB is vijf jaar geldig; u dient dus hoe dan ook iedere vijf jaar opnieuw een veiligheidsonderzoek te ondergaan. Als het veiligheidsonderzoek negatief voor u uitpakt, dan krijgt u meestal eerst een voornemen tot weigering toegestuurd, waar u op kunt reageren. De minister kan dan alsnog besluiten om een VGB af te geven. Krijgt u een definitieve weigering, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar indienen. Als ook uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan kunt u nog in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Dirlik” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-alkmaar/”>mr. K. Dirlik (Kemal)
title=”advocaat Alkmaar” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-alkmaar/”>Knuwer Advocaten Alkmaar
Alkmaar
Tel:072 – 760 04 97