De ketenregeling regelt dat tijdelijke contracten die elkaar opvolgen, op een bepaald moment overgaan in een vast contract. In eerdere artikelen hebben wij u al gewezen op de wijzigingen in de ketenregeling die gaan plaatsvinden per 1 juli a.s.

Zo is al aangegeven dat de duur van de keten van 3 jaar wordt terug gebracht naar 2 jaar. En dat de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van 3 maanden naar 6 maanden.

Er kan in bepaalde gevallen worden afgeweken van de ketenregeling, bijvoorbeeld bij een contract met een bestuurder. Met een bestuurder mogen achtereenvolgens 3 contracten voor bepaalde tijd gesloten worden. Maar de duur van deze 3 contracten samen is niet beperkt tot 2 jaar. Met een bestuurder mogen dus gedurende een langere termijn 3 contracten voor bepaalde tijd gesloten worden. De achterliggende gedachte van de wetgever is geweest dat een bestuurder in het algemeen minder bescherming nodig heeft en vaak snel een nieuwe baan vindt.

Bij cao kan de termijn van 2 jaar worden verlengd naar 4 jaar en kan het maximum aantal contracten worden verhoogd tot 6. Dat kan echter alleen indien sprake is van uitzendovereenkomsten of indien de aard van de bedrijfsvoering deze wijziging vereist voor bepaalde functies in deze bedrijven. Van de lengte van de tussenpoos van 6 maanden kan niet worden afgeweken, ook niet bij cao.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de ketenregeling voor bepaalde branches helemaal buiten toepassing te verklaren. Dat is mogelijk bij cao, mits de minister van SZW dit toestaat. De minister zal dit voor een branche toestaan wanneer het voor deze branche noodzakelijk is dat de arbeid uitsluitend wordt verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een voorbeeld van een dergelijke branche is het profvoetbal. In het profvoetbal is sprake van een transfer bij de overgang van een voetballer naar een andere club. Aan een transfer zit meestal ook een financiële vergoeding verbonden, het transferbedrag. Het is gebruikelijk dat aan een profvoetballer een contract voor bepaalde tijd wordt aangeboden zonder de mogelijkheid om het contract tussentijds op te zeggen. Wanneer de wens bestaat om het contract toch tussentijds te beëindigen, zal onderhandeld worden over een transferbedrag. Mocht de ketenregeling wel van toepassing zijn geweest op een contract met een profvoetballer, dan zou dit betekenen dat de profvoetballer na verloop van tijd voor onbepaalde tijd in dienst kan komen. Hij zou in dat geval zelf zijn contract kunnen opzeggen zonder dat een transferbedrag betaald hoeft te worden.

Tot slot is van belang om te weten dat de ketenregeling niet geldt voor werknemers met een leer-werkplek in de beroepsbegeleidende leerweg (een zogeheten BBL-traject). De ketenregeling is evenmin van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die jonger is dan 18 jaar en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkt.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat mr. M.E. Frank-Kleijne” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-den_helder/”>mr. M.E. Frank-Kleijne
title=”advocaat Den Helder” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/knuwer-advocaten-den_helder/”>Knuwer Advocaten Den Helder
Den Helder
Tel:0223 – 760 010