Er is in de afgelopen jaren veelvuldig geprocedeerd door werknemers over ontslag op staande voet wegens het ontvreemden van een zaak met een zeer geringe waarde. Bekende voorbeelden zijn het meenemen van een pak drinkyoghurt dat over de datum was, het stelen van een plastic tasje ter waarde van 3 cent, en het opeten van een geopend zakje pinda’s. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam opnieuw uitspraak in een zaak waar een werkneemster op staande voet was ontslagen. De reden? Het ‘stelen’ van twee flesjes cola.

Feiten

Volgens Albert Heijn had de 21-jarige verkoopmedewerkster tegen de beleidsregels in twee flesjes cola meegenomen en deze vervolgens genuttigd in de kantineruimte. De verkoopmedewerkster, die al zes jaar in dienst was bij het filiaal, werd zonder enige waarschuwing op staande voet ontslagen. De verkoopmedewerkster liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechtbank. Volgens de verkoopmedewerkster had zij toestemming gekregen van haar leidinggevende om gebruik te maken van haar maaltijdvergoeding. Waar het echter misging is dat zij was vergeten de flesjes cola bij de servicebalie af te boeken van haar saldo voor maaltijden zoals door werkgever aan haar toegekend.

Albert Heijn ontkent dat de verkoopmedewerkster toestemming had, en voert aan dat er een zero-tolerance beleid bij diefstal wordt gehanteerd. Aangezien de huisregels in het verleden in het desbetreffende filiaal onvoldoende werden nageleefd, is er een cultuuromslag doorgevoerd. De verkoopmedewerkster was volgens Albert Heijn op de hoogte van het zero-tolerance beleid, nu de huisregels onder andere te vinden waren op posters in het personeelsgedeelte van het filiaal.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat vaststaat dat de verkoopmedewerkster huisregels heeft overtreden. Ontslag op staande voet gaat volgens de rechtbank echter een stap te ver. Niet kan worden vastgesteld dat de verkoopmedewerkster slechte intenties had. Dit blijkt ook wel uit het feit dat zij het flesje cola in alle openheid en in gezelschap van twee teamleiders heeft genuttigd. Daarnaast geldt dat Albert Heijn gezien de recentelijke cultuuromslag eerst een waarschuwing had moeten geven. Het lag op de weg van Albert Heijn om onder het personeel eerst bewustwording te creëren van het strengere zero-tolerance beleid, zeker nu er in het desbetreffende filiaal voorheen losjes werd omgegaan met naleving van de huisregels. Nu er van een duidelijk zero-tolerance beleid geen sprake was, kan het ontslag op staande voet niet in stand blijven.

Tips voor de praktijk

Bovenstaande uitspraak benadrukt het belang voor werkgevers om geen onduidelijkheid te laten bestaan over een zero-tolerance beleid. Het beleid moet duidelijk gecommuniceerd worden naar werknemers en tevens consistent worden gehandhaafd. Het is raadzaam om huisregels onderdeel uit te laten maken van de arbeidsovereenkomst, en wijzigingen of aanscherpingen van het beleid per e-mail kenbaar te maken aan alle werknemers. Het is daarbij van belang om zo specifiek mogelijk aan te geven wat precies valt onder diefstal. Benoem desnoods dat diefstal van een product, zelfs als het gaat om een product van zeer geringe waarde zoals een plastic tasje van 3 cent, te allen tijde leidt tot ontslag op staande voet.