Als advocaat in het arbeidsrecht loop ik geregeld tegen de situatie aan: een werknemer is op staande voet ontslagen. Ik doe maar een greep uit mijn praktijk: bedreiging van de werkgever, seksuele uitspattingen, vernielingen na een bedrijfsfeest, alcoholgebruik tijdens het werk. Je kunt het zo gek niet opnoemen of het is in de praktijk wel eens gebeurd. Of het is helemaal niet gebeurd, maar de werknemer wordt er wel van beschuldigd.

Een werknemer die op staande voet is ontslagen, valt zeker niet te benijden. Zijn arbeidsovereenkomst is immers per direct geëindigd en hij ontvangt geen loon meer. Weliswaar heeft hij nog wel recht op een zogenoemde eindafrekening (zoals van vakantiegeld), maar in de praktijk betaalt de werkgever dit vaak niet uit. En een ontslagvergoeding kan deze werknemer meestal ook wel vergeten.

Je zou dan denken dat de werknemer misschien wel een uitkering zou kunnen krijgen, maar ook dat is in de praktijk erg lastig. Het UWV zal een WW-aanvraag normaal gesproken direct afwijzen, omdat het zal oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. De impact van een ontslag op staande voet is dus groot.

Wat kan een werknemer in zo’n geval het beste doen? De belangrijkste tips:

1. Vraag géén WW-uitkering aan

Het aanvragen van een WW-uitkering is na een ontslag op staande voet vrijwel kansloos. De kans is zoals gezegd groot dat de aanvraag wordt afgewezen. Bovendien: door de WW-aanvraag raakt het UWV al bekend met de zaak. Dat betekent dat, als de zaak later wellicht netjes met de werkgever is geregeld, het UWV misschien toch nog moeilijk zal doen over de (nieuwe) WW-aanvraag.

2. Ga vooral níet zelf verhaal halen

Een ontslag op staande voet is vaak een emotionele kwestie. Dan is het niet verstandig om zelf verhaal te gaan halen bij de werkgever. Voorkomen moet worden dat een zaak zich ontwikkelt van kwaad tot erger. De werkgever zal immers alles aangrijpen om de indruk te wekken dat de arbeidsrelatie verstoord is of dat zich misschien wel een tweede reden voor ontslag op staande voet voordoet.

3. Onderteken géén documenten

Soms biedt de werkgever ook nog snel een schikking aan. Daarbij wordt meestal enige druk uitgeoefend op de werknemer om snel te tekenen. Het is best mogelijk dat een schikking een goed idee is, maar het is vrijwel altijd af te raden om ongeïnformeerd zomaar een handtekening te zetten.

4. Schakel wél meteen een advocaat of jurist in

Een goede advocaat of jurist zal snel tijd voor u maken en vervolgens bepalen hoe groot de kans is om het ontslag ongedaan te maken. In overleg wordt een strategie bepaald en vervolgens zal de advocaat of jurist aan de slag gaan. Het is belangrijk om snel juridische bijstand in te schakelen. Wanneer niet tijdig, dat wil zeggen binnen twee maanden, een zaak bij de rechter aanhangig wordt gemaakt, is een ontslag op staande voet niet meer aan te tasten.

5. Denk wél na over de vraag: wil je nog terug?

Soms is het na een ontslag op staande voet voor een werknemer lastig om weer terug te keren naar het bedrijf van de werkgever. Het is belangrijk om daar een beeld bij te hebben. Want de werknemer zal, samen met zijn advocaat of jurist, een keuze moeten maken: wordt de insteek om terug te keren naar het bedrijf óf is het beter om voor een schadevergoeding te gaan?

Parmentier Advocaten beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, zowel voor werknemers als werkgevers. Wij maken als dat nodig is direct tijd voor u. En tijdens de behandeling van de zaak vindt u ons continu aan uw zijde en streven we ernaar om snel tot de best mogelijke oplossing te komen.
Wat onze cliënten het meest waarderen is dat we rust brengen en het vertrouwen geven dat er eigenlijk altijd ook wel weer licht is aan het einde van de tunnel. En dat is in dit soort gevallen meestal wel erg fijn om te horen!

Mr. M.G. (Martin) Hofman
Parmentier Advocaten
t. 023-5313111
e. hofman@parmentieradvocaten.nl