Soms beland je in een situatie die er niet rooskleurig uitziet en als dan ook nog een procedure wordt opgestart, dan kan het einde zoek lijken. Natuurlijk kun je niets doen of de vordering erkennen, maar veelal zal de neiging tot het voeren van verweer groter zijn. Een advocaat kan advies en informatie geven over de rechtsgevolgen en de mogelijkheden. Een goede samenwerking met jou als cliënt is daarbij belangrijk, want ook een klein detail kan verschil maken.

Verweer

Is glashard ontkennen niet realistisch en zijn de argumenten zwak, dan kun je een detail toch verwerken in je verweer. Door het verwerken van een nuancerend verweer zou je de uitkomst kunnen beïnvloeden. Welke invloed je kunt uitoefenen, is van verschillende factoren afhankelijk waaronder het soort geschil en de feiten en omstandigheden. Die feiten en omstandigheden verschillen per zaak. Aan de hand van drie voorbeelden sta ik stil bij mogelijke verweren die de gevolgen kunnen verzachten.

Voorbeelden uit de praktijk

In het eerste voorbeeld rijdt Anton met zijn auto tegen de achterkant van de auto van Bernard aan. Bernard heeft schade en wenst die schade te verhalen op Anton. Uitgangspunt binnen het recht is dat achteropkomende automobilist aansprakelijk is en dus de schade moet vergoeden. In deze situatie zou Anton kunnen aanvoeren dat de schade niet aan hem is toe te rekenen[1] omdat de gemeente de weg niet ijsvrij had gemaakt en Anton daardoor in een slip raakte. Anton zou ook kunnen aanvoeren dat Bernard de aanrijding zelf heeft veroorzaakt door hard achteruit te rijden[2] of dat de verzekeraar al een deel van de schade heeft vergoed en dat die vergoeding verrekend moet worden [3].

In het tweede voorbeeld is Chris eigenaar van een restaurant en huurt hij een ruimte van Dianne. Door alle coronamaatregelen is het restaurant gesloten en heeft Chris geen inkomsten. Zonder inkomsten kan de huur niet betaald worden. Als de huur niet betaald wordt, dan voldoet Chris niet aan een verplichting die voortvloeit uit de huurovereenkomst en kan Dianne de rechter vragen om ontbinding van de huurovereenkomst. Chris kan dan aanvoeren dat de rechtsgevolgen de ontbinding niet rechtvaardigen[4], omdat hij voldoende zekerheid heeft gesteld. En als de overeenkomst dan toch geheel of gedeeltelijk ontbonden wordt, dan is het nog mogelijk om aan de wijziging of ontbinding terugwerkende kracht te verlenen of deze juist te ontzeggen, bijvoorbeeld als het toekennen van terugwerkende kracht problemen kan opleveren in verband met inmiddels verkregen rechten van derden.

In het derde en laatste voorbeeld sluit de 10 jaar oude zoon een telefoonabonnement afgesloten. Iemand onder de 18 jaar is bekwaam rechtshandelingen te verrichten als hij handelt met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger. In dit voorbeeld heeft zoon de toestemming van vader nodig en deze toestemming niet gekregen. Het sluiten van een telefoonabonnement door een 10-jarige is geen rechtshandeling die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Vader zou de overeenkomst kunnen vernietigen, maar het kan denkbaar zijn dat een partij dat niet wil. In een dergelijk geval kan het opheffen van het nadeel [5] artikel 6:230 BW wellicht uitkomst bieden.

Nuancerend verweer

Ook als de vordering niet wordt betwist, is er dus meer mogelijk dan een verjaringsverweer en een beroep op verrekening. Juist omdat niet één zaak hetzelfde is en het onderscheid en het benoemen van de details kan leiden tot een andere uitkomst. Doe dus een beroep op een nuancerend verweer als dat kan leiden tot een minder nadelige uitkomst.

  1. Artikel 6:98 BW.
  2. Eigen schuld verweer, artikel 6:101 BW.
  3. Voordeel verrekenen, artikel 6:100 BW.
  4. De tenzij-clausule van artikel 6:265 BW.
  5. Artikel 6:230 BW.