Vandaag heeft het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist dat de zaak van de voormalige bestuurders van Yukos Finance B.V., Godfrey en Misamore, wordt aangehouden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (het EHRM) uitspraak heeft gedaan in de zaak van Yukos Oil Company.

De Russische vennootschap Yukos Oil is in 2006 door de Russische rechter failliet verklaard. Yukos Oil had vele dochtermaatschappijen, die waren gevestigd over de gehele wereld. Een daarvan was Yukos Finance, een in Amsterdam gevestigde vennootschap. Godfrey en Misamore waren tot aan het faillissement van Yukos Oil bestuurders van Yukos Finance. Zij zijn in 2006 ontslagen door de Russische curator van Yukos Oil, waarna deze nieuwe bestuurders heeft aangesteld. In 2007 heeft de curator de aandelen in Yukos Finance verkocht aan de Russische vennootschap Promnefstroy. Promneftstroy heeft op haar beurt wederom nieuwe bestuurders van Yukos Finance aangesteld. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit