De rechtbank Amsterdam heeft vandaag het besluit van het Commissariaat voor de Media vernietigd waarbij Stichting Samenwerkende Moslim Organisatie Nederland (SMON) het recht kreeg vijf jaar lang de uitzendingen op het gebied van de Islam te verzorgen. De Stichting Moslimomroep (SMO) die de uitzendrechten niet kreeg toegewezen, had de rechtbank daar om verzocht.

Het Commissariaat voor de Media moest kiezen uit verschillende partijen en koos uiteindelijk voor SMON. Deze zou, vanwege samenwerking met de Stichting Academica Islamica (SAI), met name de groep van tweede en derde generatie moslims vertegenwoordigen. Doordat deze groep getalsmatig het grootst is, zou SMON volgens het Commissariaat de grootste achterban vertegenwoordigen. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat het Commissariaat niet voldoende heeft uitgelegd en onderbouwd waarom juist SMON deze groep het best vertegenwoordigt. Door de vernietiging zal het Commissariaat daar opnieuw naar moeten kijken. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit