Burgers en bedrijven kunnen vanaf volgend jaar inloggen bij de rechterlijke macht om een procedure te beginnen in verband met een echtscheidingsverzoek, een betalingsconflict of een geschil met de gemeente over een vergunning. Rechtzoekenden kunnen zo ook hun processtukken digitaal indienen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Er is straks ook een eenvoudiger civiele procedure. Verder mag de uitspraak niet te lang op zich laten wachten.

Digitaal procederen bij de civiele rechter en bestuursrechter wordt in de toekomst verplicht voor professionele partijen, zoals B.V’s en NV’s of advocaten en deurwaarders. Maar burgers die zonder advocaat naar de rechter stappen, waaronder zzp-ers, mogen ook papieren stukken indienen. Dit voorkomt problemen als zij niet over de juiste middelen of vaardigheden beschikken.

Digitalisering van de rechtspraak, die vanaf 2015 stapsgewijs wordt doorgevoerd, heeft als voordeel dat rechters en griffiers minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie. Papieren dossiers zijn niet meer nodig. Rechtzoekenden krijgen een digitaal dossier ‘Mijn Zaak’ waarmee ze elke stap in het proces kunnen volgen. Via datzelfde systeem wordt de rechtzoekende geïnformeerd over een rechterlijke uitspraak of beslissing.

Het civiele proces wordt eenvoudiger door de invoering van een basisprocedure die bestaat uit één schriftelijke ronde, één mondelinge behandeling bij de rechter en daarna een uitspraak. Alle civiele procedures beginnen met een digitale procesinleiding, waarmee vorderingen en verzoeken kunnen worden ingediend… Lees meer

Bron: Rijksoverheid.nl