Binnenkort wordt het mogelijk gemaakt dat echtgenoten scheiden zonder advocaat en rechter. De scheiding kan onder voorwaarden via de ambtenaar van de burgerlijke stand verlopen. De nieuwe procedure is korter en goedkoper dan de gang via de rechter.

De scheiding zonder advocaat en rechter wordt toegelaten als:

  • Echtgenoten zijn het onderling eens over de scheiding
  • Er zijn geen minderjarige kinderen in het spel

Wanneer wel een advocaat en gang naar de rechter?

In veel gevallen zal de advocaat een belangrijke rol blijven spelen bij een echtscheiding. Scheiden zonder advocaat en buiten de rechter om is namelijk niet in alle gevallen toegestaan.

U zult een advocaat in moeten schakelen indien:

  • Er onenigheid bestaat over de echtscheiding en/of de afspraken
  • Er minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen

In deze gevallen blijft het verplicht een advocaat in te schakelen. U kunt er voor kiezen samen één advocaat in te schakelen als u samen wilt scheiden, of ieder een eigen advocaat.

Nadelen scheiden zonder advocaat en buiten de rechter om

Scheiden zonder advocaat klinkt aanlokkelijk, maar is dat zeker niet altijd. Een vaak genoemd nadeel en risico is dat echtgenoten sneller en wellicht vanuit een ongelijke positie voor een echtscheiding kiezen, zonder dat goede juridische bijstand is gezocht. De gevolgen van een echtscheiding worden onderschat en de gevolgen van de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld alimentatie of pensioenrechten worden onvoldoende ingezien.

Daarnaast wordt het echtscheidingsconvenant niet bevestigd door een rechter. In dit convenant staan afspraken over alimentatie, de inboedel en pensioenrechten. Zonder bevestiging door de rechter zijn deze afspraken moeilijker af te dwingen bij de tegenpartij als de afspraken niet worden nagekomen. In dat laatste geval moet alsnog naar de rechter worden gegaan.

Juridische bijstand bij elke echtscheiding

Ook in de gevallen dat voor u een scheiding zonder advocaat en rechter mogelijk is, is het aan te raden juridische bijstand in te winnen. De grote voordelen zijn:

  • Goede voorlichting over de gevolgen
  • Echtgenoten hebben een gelijke positie
  • Een goed juridisch advies leidt tot betere afspraken

Samen één advocaat
Als u samen besluit te scheiden zonder de tussenkomst van een rechter, kunt u ervoor kiezen samen één advocaat in te schakelen. De advocaat kan u beiden adviseren en eventueel bemiddelen (mediation). Bovendien deelt u de kosten van de advocaat. Op deze manier kunt u sneller scheiden, goede afspraken maken en ook nog eens kosten besparen.