Hedenochtend, 11 november 2010, heeft de raadkamer van de rechtbank te Lelystad uitspraak gedaan in het hoger beroep van het Openbaar Ministerie. Door de officier van justitie was een hoger beroep aanhangig gemaakt tegen de beslissing van de rechter-commissaris van vrijdag 5 november jl.. De rechter-commissaris had de vordering van de officier van justitie, om de verdachte in bewaring te stellen, afgewezen. De vrouw werd verdacht van fraude en oplichting van bewoners die verbleven in de door haar onderneming geëxploiteerde begeleid wonen panden. Het hoger beroep werd op woensdag 10 november 2010 door de raadkamer behandeld.
De raadkamer heeft de beslissing van de rechter-commissaris vernietigd en alsnog de bewaring van de vrouw bevolen voor 14 dagen.

Gronden
De raadkamer was van oordeel dat er sprake is van gevaar voor herhaling van het plegen van strafbare feiten door de vrouw. Dragend voor dat oordeel is het feit dat de afgelopen jaren meerdere malen procedures zijn gevoerd voor de burgerlijke rechter en dat er meerdere malen door de vrouw in het kader daarvan geld is terugbetaald. Deze procedures hebben haar niet van het plegen van strafbare feiten weerhouden. Het plegen van de oplichting en fraude is dan ook stelselmatig te noemen. De kans dat de vrouw opnieuw dergelijke feiten zal plegen acht de raadkamer voldoende aannemelijk. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl