Het gerechtshof Amsterdam heeft op 12 november 2010 een beschikking uitgesproken op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. De beschikking heeft betrekking op de vraag of het hof bevoegd is te oordelen over een verzoek tot verbindendverklaring van schikkingsovereenkomsten tussen twee in Zwitserland gevestigde ondernemingen en Nederlandse belangenbehartigers in verband met door beleggers geleden schade. De overgrote meerderheid van de betrokken beleggers is woonachtig of gevestigd buiten Nederland. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit