De rechter-commissaris heeft vandaag de vordering van de officier van justitie afgewezen om de vrouw, die verdacht werd van fraude met zorgsubsidies en die deze week door de politie was aangehouden, langer vast te houden. De officier van justitie had de bewaring voor 14 dagen gevorderd.

Voorgeleiding
De verdachte werd vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris te Lelystad. De rechter-commissaris was van oordeel dat er weliswaar een serieuze verdenking is tegen de vrouw, maar onvoldoende reden om haar langer vast te laten zitten. Voor de voortgang van het onderzoek achtte de rechter-commissaris het niet noodzakelijk dat verdachte in voorarrest blijft.

Toelichting
Het wetboek van Strafvordering kent strikte bepalingen voor de toepassing van voorlopige hechtenis. Allereerst moet het gaan om een strafbaar feit waarvoor de wet voorlopige hechtenis toelaat. Dat zijn de ernstiger type strafbare feiten. Als daarvan sprake is dan moet er door de rechter-commisssaris worden beoordeeld dat er tegen de verdachte ernstige bezwaren bestaan. De rechter-commissaris toetst dan of er dan daadwerkelijk sprake is van een serieuze verdenking dat de verdachte het feit of de feiten waarvan hij wordt verdacht heeft gepleegd. Vervolgens moet de rechter-commissaris beoordelen of er gronden zijn om de voorlopige hechtenis te bevelen. De wet kent verschillende gronden te weten: Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit