Rijkswaterstaat mag voorlopig beginnen met de aanleg van de nieuwe rijksweg 74. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit dat de aanleg van de A74 mogelijk maakt, niet geschorst. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van vandaag (4 november 2010). Onder meer de Stichting Geen Twee Snelwegen had de Raad van State gevraagd het tracébesluit voorlopig te schorsen, omdat Rijkswaterstaat op korte termijn wil starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de weg bij Venlo.

Het tracébesluit Rijksweg 74 maakt een bijna 2 kilometer lange, nieuwe snelweg mogelijk tussen de A73 bij Venlo en de Duitse Bundesautobahn 61. In het besluit is gekozen voor het tracé van de zogenoemde Plateauvariant waarbij de A74 ten zuidwesten van Venlo aansluit op de A73. Met de nieuwe weg wil Rijkswaterstaat een snelle doorgaande verbinding naar Duitsland mogelijk maken, waardoor de regionale wegen worden ontlast en de verkeersoverlast rondom Venlo wordt verminderd. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit