Het gerechtshof in Den Haag heeft op 8 november 2010 in hoger beroep mondeling uitspraak gedaan over de vraag of het ministerie van Veiligheid en Justitie tot ontruiming kan overgaan van diverse kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden. Het hof heeft de ontruiming verboden, omdat in de nieuwe Wet kraken en leegstand niet is voorzien in de mogelijkheid voor krakers (die dreigen hun woning te moeten verlaten) om daarover vooraf het oordeel van de rechter te vragen. Dit is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Sinds 1 oktober 2010 is van kracht de Wet kraken en leegstand. Deze wet stelt kraken strafbaar. De wet geeft justitie de mogelijkheid een gekraakt pand strafrechtelijk te ontruimen, zonder dat daar een rechterlijke uitspraak voor nodig is. Nadat een aantal gemeenten had aangekondigd tot ontruiming van kraakpanden te zullen overgaan, zijn verschillende kort gedingen gevoerd over de reikwijdte van de nieuwe wet. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit