Acquisitiefraude

Voor de zelfstandige ondernemers zal het helaas een bekend fenomeen zijn. Je wordt gebeld door een onbekend nummer en de persoon aan de andere kant probeert een abonnement aan te smeren. In de afgelopen periode is een vorm van fraude veelvuldig naar voren gekomen waarin ZZP’ers een aanbod krijgen om op een bedrijvenwebsite vermeld te worden. Meestal volgt een afwijzing van dit aanbod, maar dan komt later alsnog de factuur van € 400,- tot € 500,- binnen.

Bij doorvragen bij het bedrijf achter deze website stuit de ZZP’er wellicht zelfs op een aangepast geluidsfragment waarin een mondelinge ‘ja’ aan de telefoon, gebruikt is om een instemming en daarmee een overeenkomst te fabriceren.

Daarna volgen de aanmaningen voor de factuur en in sommige gevallen zelfs incassobureaus. Natuurlijk erg vervelend, maar veelal niet voor een bedrag waarvoor een ZZP’er een advocaat zal inschakelen. De fraudeurs hopen uiteindelijk op een probleemloze betaling.

Trap er dus niet in tijdens het telefoongesprek. Mocht het zo ver zijn gegaan dat er geluidsopnames zijn gefabriceerd, dan kan je de fraudeurs wijzen op de bewijswaarde van zo een geluidsfragment. Bewijs voor een mondelinge overeenkomst kan alleen geleverd worden met een geluidsopname van het volledige gesprek zonder bewerkingen (Rechtbank Maastricht, 6 juni 2007 (ECLI:NL:RBMAA:2007:BC6117).

Aanscherping regelgeving telecommunicatie

Vanaf 1 juli 2021 zijn de regels voor telemarketing aangescherpt, waarbij hopelijk een einde komt aan de bovenstaande praktijk. De praktijk van ‘cold calling’ is niet meer toegestaan voor consumenten en ondernemers met een eenmanszaak, V.O.F., maatschap en een C.V. (B.V.’s en N.V.’s vallen niet onder dit verbod). Er moet een vorm van toestemming zijn gegeven voor het bellen of er moet in de afgelopen drie jaar een klantrelatie zijn geweest.

Daarnaast is het ondertussen niet meer voldoende om een mondelinge overeenkomst telefonisch te sluiten, maar is een schriftelijk overeenkomst (aanbod en aanvaarding) een vereiste. Bedrijven moeten na een akkoord te hebben bereikt in het telefoongesprek, schriftelijk of per e-mail het aanbod toesturen. Pas na een instemming met dit voorstel is de overeenkomst tot stand gekomen.

Conclusie

Hoewel de regelgeving voor telemarketing is aangescherpt, is het natuurlijk nog maar de vraag of de kwaadwillende partijen zich hier aan zullen houden. De eerste stap is om geïnformeerd te zijn over je eigen rechten in dit soort situaties. Als de zaken dreigen te escaleren of juridisch complex worden, kan je contact opnemen op met één van onze specialisten.