De ministerraad heeft op voorstel van minister Bos van Financiën ingestemd met een wetsvoorstel waarmee buiten elke twijfel wordt gesteld dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevoegd is om maatregelen te treffen tegen het ongedekt verkopen van (certificaten van) aandelen. Dit wordt ook ‘naked short selling’ genoemd. Om marktmanipulatie tegen te gaan heeft de AFM hierover zondag 21 september 2008 maatregelen bekendgemaakt. Het wetsvoorstel gaat ook over deze maatregelen.
Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat het mogelijk wordt om tijdelijk meldingsplichten op te leggen in het kader van het ongedekt verkopen van (certificaten) van aandelen of een verbod op uitlenen van aandelen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: www.rechtennieuws.nl, vrijdag 3 oktober 2008