Vanaf 1 juli 2011 wordt de bevoegdheid van de kantonrechter verruimd.
De kantonrechter is voortaan bevoegd in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000. Dit was € 5.000. Ook wordt de kantonrechter nu bevoegd in alle geschillen over consumentenkoop en over consumentenkrediet, dat zijn leningen tot € 40.000.

Voor de vraag in welke zaken u naar de kantonrechter kunt, wordt verwezen naar het onderdeel Naar de kantonrechter.

Advocaat niet verplicht
Door de verruiming van de competentiegrens kunnen meer zaken zonder tussenkomst van een advocaat aan de rechter worden voorgelegd.. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit