De Raad voor de rechtspraak plaatst kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel dat erfgenamen moet beschermen tegen onverwachte schulden. In plaats daarvan pleit de Raad voor een stelsel waarin voor erfgenamen alle financiële risico’s zijn afgedekt.

Dit blijkt uit het wetgevingsadvies dat de Raad voor de rechtspraak naar aanleiding van het ‘Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ heeft opgesteld.  

Drie opties

In het huidige erfsysteem zijn er drie opties. Een erfgenaam kan een nalatenschap volledig (‘zuiver’) aanvaarden, beneficiair aanvaarden (alleen als het saldo van baten en schulden positief is) of verwerpen. Als iemand een nalatenschap zuiver aanvaardt, kan het gebeuren dat er later onverwachte schulden (‘lijken in de kast') opduiken. Als een erfenis eenmaal is aanvaard, betekent dit dat schulden met privé-vermogen moeten worden betaald. Het wetsvoorstel dat er nu ligt, regelt dat via de rechter ontheffing kan worden gevraagd…. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl